dane osobowe

Ochrona danych osobowych pracownika

Nie można zatrudniać pracowników bez zbierania przy tym ich danych osobowych.  To nie ulega wątpliwości. Jest to konieczne, aby przykładowo...

Co to jest GIODO?

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (skrót: GIODO) to organ administracji publicznej, który zajmuje się nadzorowaniem ochrony danych osobowych w jednostkach...