Oferta

Swoje usługi oferuję zarówno przedsiębiorcom jak i klientom indywidualnym. Zapewniam kompleksową i sprawną obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Oferuję reprezentację przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz innymi organami. Jestem otwarta na różne formy współpracy.

Prawo handlowe i gospodarcze

 • bieżąca pomoc prawna dla przedsiębiorstw
 • obsługa sprawozdań i wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego
 • tworzenie umów stosowanych w obrocie gospodarczym
 • RODO i ochrona danych osobowych
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa gospodarczego
 • reprezentacja w sporach przed sądami i trybunałami
 • obsługa procesu łączenia, podziału i przekształcania spółek

więcej

Prawo cywilne

 • porady prawne dla osób prywatnych
 • pomoc w dochodzeniu roszczeń cywilnych w tym konsumenckich
 • pomoc przy kierowaniu wniosków do Ksiąg Wieczystych
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego
 • sprawy o odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych
 • reprezentacja w sporach przed sądami i trybunałami

więcej

Windykacja

 • sporządzanie wezwań do zapłaty
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych o zapłatę w postępowaniach upominawczym oraz nakazowym
 • reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych
 • pomoc w zawieraniu ugód sądowych oraz pozasądowych

więcej

Obsługa prawna serwisów internetowych

więcej

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • przygotowywanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji
 • tworzenie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz inne aktów wewnętrznych z zakresu prawa pracy
 • reprezentacja pracowników i pracodawców przed sądami wszystkich instancji w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

więcej

Prawo administracyjne

 • porady prawne z zakresu prawa administracyjnego w tym prawa ochrony danych osobowych, samorządu terytorialnego, prawa o cudzoziemcach i obywatelstwie, przepisów dotyczących nieruchomości
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi
 • opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego

więcej

Potrzebujesz pomocy prawnika?