Co to jest GIODO?

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (skrót: GIODO) to organ administracji publicznej, który zajmuje się nadzorowaniem ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych na terenie Polski.

Działa na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jest powoływany na 4-letnią kadencję przez Sejm za zgodą Senatu.

Obowiązki GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zajmuje się m.in:

  • kontrolowaniem zgodności przetwarzania danych z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  • wydawaniem decyzji administracyjnych i rozpatrywaniem skarg w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych,
  • prowadzeniem rejestru zbiorów danych,
  • wydawaniem opinii na temat aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,
  • organizowaniem wydarzeń, dotyczących doskonalenia ochrony danych osobowych,
  • uczestniczeniem w pracach międzynarodowych instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.