Zgłoszenie zbioru danych osobowych do GIODO

Zgłoszenie zbiorów danych do GIODO nie jest prostą sprawą. W zasadzie można powiedzieć, że jest to końcowy etap pewnych procesów, związanych z ochroną danych osobowych w firmie, które trzeba przeprowadzić. Poniżej opiszę kilka etapów, które są niezbędne w drodze do rejestracji zbiorów danych osobowych.

  1. Zidentyfikowanie zbiorów danych osobowych w firmie.
  2. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych.
  3. Obowiązek informacyjny.
  4. Stworzenie kompletnej dokumentacji ochrony danych osobowych (tj. Polityka Bezpieczenstwa Danych Osobowych, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, upoważnienia, umowy powierzenia danych, zestawienia dot. zbiorów danych osobowych itp.)
  5. Podpisanie z odpowiednimi podmiotami umów powierzenia danych osobowych.
  6. Przygotowanie systemu informatycznego w taki sposób, aby spełniał wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 

file-folders-923523_640

Kiedy wszystkie te rzeczy są już przygotowane, można przystąpić do zgłaszania zbiorów danych osobowych. W tym celu należy wypełnić formularz, który znajduje się na stronie Biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

Kompletne wnioski razem z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym należy przesłać do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Od lipca 2006 r. zgłoszenia można dokonać także drogą elektroniczną z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem systemu ePUAP. Zgłoszenie można również dokonać drogą elektroniczną bez użycia podpisu elektronicznego, a następnie uzupełnić zgłoszenie w formie papierowej.

Na rejestrację zbiorów przez GIODO trzeba troszkę poczekać. W przypadku danych, które nie są danymi wrażliwymi, czas oczekiwania to nawet kilka miesięcy.