Windykacja

Świadczę usługi związane z egzekwowaniem należności i wsparciem wierzycieli w dochodzeniu ich praw.

Udzielam pomocy prawnej, prowadzę sprawy związane z roszczeniami o zapłatę oraz roszczeniami o zwrot pieniędzy, w tym:

  • przygotowuję wezwania do zapłaty,
  • prowadzę postępowania sądowe o zapłatę w postępowaniach upominawczym oraz nakazowym,
  • reprezentuję klientów w postępowaniu egzekucyjnym,
  • udzielam pomocy w zawieraniu ugód sądowych oraz pozasądowych,
  • reprezentuję wierzycieli i dłużników w trakcie postępowań upadłościowych i naprawczych,
  • zapewniam dłużnikom pomoc prawną w zakresie zarządzania obciążającymi ich wierzytelnościami, w szczególności poprzez prowadzenie negocjacji z wierzycielami, ochronę prawną przed procesami sądowymi oraz redagowanie ugód sądowych i pozasądowych.

Dodaj pierwszy komentarz i rozpocznij dyskusję

Dodaj komentarz