GIODO

Ochrona danych osobowych pracownika

Nie można zatrudniać pracowników bez zbierania przy tym ich danych osobowych.  To nie ulega wątpliwości. Jest to konieczne, aby przykładowo...

Co to jest GIODO?

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (skrót: GIODO) to organ administracji publicznej, który zajmuje się nadzorowaniem ochrony danych osobowych w jednostkach...

Kontrola GIODO w firmie?

To prawda, że Generalny Inspektor Danych Osobowych jest odpowiedzialny za kontrolę polityki ochrony danych przedsiębiorców, ale z jego ramienia zadanie...