Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Co to jest GIODO?

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (skrót: GIODO) to organ administracji publicznej, który zajmuje się nadzorowaniem ochrony danych osobowych w jednostkach...

Kontrola GIODO w firmie?

To prawda, że Generalny Inspektor Danych Osobowych jest odpowiedzialny za kontrolę polityki ochrony danych przedsiębiorców, ale z jego ramienia zadanie...