Pomoc prawna online

Oferuję pomoc prawną i porady w formie elektronicznej. W ramach usług świadczonych zdalnie opracowuję opinie i informacje prawne oraz sporządzam różnego rodzaju pisma, w tym dotyczące postępowań sądowych, jak i przed-sądowych.

Aby uzyskać pomoc prawną on-line należy:

  1. Wypełnić formularz kontaktowy lub przesłać wiadomość na adres e-mailowy: kontakt@berger-lach.pl oraz załączyć skany dokumentów niezbędnych do udzielenia pomocy prawnej.
  2. Jak najdokładniej opisać sprawę oraz związane z nią problemy czy pytania.
  3. Podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mailowy, na który ma być wysłana odpowiedź.

Sposób realizacji usługi na odległość

W ciągu 24 godzin zostanie do Państwa przesłana informacja zwrotna z zaproponowanym wynagrodzeniem za daną usługę oraz terminem jej realizacji. W przypadku akceptacji zaproponowanego wynagrodzenia, proszę dokonać wpłaty uzgodnionej kwoty na konto:

ING Bank Śląski S. A.  36 1050 1298 1000 0092 1281 7184

Odpowiedź na zapytanie udzielana jest zazwyczaj w przeciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym. Termin ten może ulec zmianom w przypadku zawiłego charakteru sprawy,  zlecenia sporządzenia pisma, bądź z powodu przesłania przez Klienta dodatkowych dokumentów lub informacji, koniecznych do udzielenia pomocy prawnej. W takim przypadku niezwłocznie poinformuję Państwa o możliwym najszybszym terminie wykonania usługi.

Przed wykonaniem usługi może zaistnieć potrzeba zadania Państwu dodatkowych pytań lub dosłania przez Państwo dodatkowych dokumentów.

Po wykonaniu usługi otrzymają Państwo wynik pracy Kancelarii na wskazany przez siebie adres mailowy.

Faktury VAT wystawiane są zgodnie z danymi wskazanymi przez Państwo, a następnie wysyłane na adres e-mailowy, za pośrednictwem którego kontaktowali się Państwo ze mną. Możliwe jest również wysyłanie faktury VAT listem poleconym na wskazany adres.

Pod tym adresem znajduje się formularz, za pośrednictwem którego mogą Państwo wysłać wiadomość tekstową zawierającą zapytanie oraz załączyć dokumenty.

 

Dodaj pierwszy komentarz i rozpocznij dyskusję

Dodaj komentarz