Prawo handlowe i prawo gospodarcze

  • sporządzam i opiniuję umowy stosowane w obrocie gospodarczym,

  • zapewniam bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców (w tym w zakresie rejestracji i likwidacji spółek oraz wszelkich wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego),

  • przygotowuję akty wewnętrzne dla podmiotów gospodarczych w tym w szczególności dla spółek prawa handlowego,

  • oferuję pomoc w zakładaniu i likwidacji fundacji i stowarzyszeń,

  • sporządzam projekty statutów, regulaminów oraz innych aktów prawnych,

  • oferuję pomoc w dochodzeniu należności oraz odszkodowań.