Prawo pracy

  • przygotowuję i opiniuję umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz inne dokumenty związane ze stosunkiem pracy,

  • sporządzam regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania oraz inne wewnętrzne przepisy z zakresu prawa pracy,

  • opiniuję inne czynności prawne z zakresu prawa pracy.