RODO i nowe regulacje w zakresie danych osobowych

RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, to przepisy które już weszły w życie, zaś do 25 maja 2018 roku firmy i instytucje muszą dostosować swoje działania w zakresie danych osobowych do nowych zasad.

Oferuję pełen zakres wsparcia z zakresie danych osobowych, w tym konsultacje, audyty, przygotowanie dokumentacji, a także szkolenia dla pracowników. Oferuję również pomoc w dostosowaniu już istniejących procedur i dokumentacji do nowych przepisów.

Co ważne, przepisy te obejmują wszystkie podmioty działające w Unii Europejskiej (zarówno prywatne firmy jak i instytucje z sektora publicznego) i wprowadzają cały szereg nowych obowiązków takich jak:

  • Analiza ryzyka
  • Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych
  • Współpraca z organem nadzorczym
  • Odpowiednie zabezpieczenie danych
  • Zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu
  • Zawiadamianie podmiotów danych o naruszeniach
  • Ocena skutków dla ochrony danych

Przy okazji zmiany przepisów należy zwrócić uwagę nie tylko na nowe obowiązki, ale też na zmiany lub likwidację części z dotychczasowych procedur jak np. obowiązkowa zmiana haseł dostępu co 30 dni, czy obowiązek zgłaszania zbiorów danych do GIODO.

rodo dane osobowe

Kompleksowe wsparcie w zakresie RODO

Ponieważ nowe rozporządzenie RODO będzie w najbliższym czasie dużą nowością dla większości firm i instytucji publicznych, zapraszam do kontaktu i zadawania pytań. Oferuję pełne wsparcie zarówno przy wdrożeniu nowych zasad, dostosowaniu już istniejących procedur czy dokumentacji, a także w zakresie szkoleń dla pracowników i osób mających na co dzień styczność z danymi osobowymi.