Obsługa prawna serwisów internetowych

Zapewniam zarówno bieżącą jak i doraźną obsługę prawną serwisów internetowych oraz sklepów internetowych:

  • opracowuję od podstaw regulaminy sklepów internetowych, polityk prywatności oraz polityk cookies,
  • dostosowuję już istniejące regulaminy i polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa,
  • analizuję już istniejące regulaminy i polityki prywatności pod kątem zgodności z obowiązującym prawem (wskazuję braki oraz ewentualne klauzule niedozwolone),
  • oferuję pomoc w zakresie zgłoszenie bazy danych do GIODO,
  • sporządzam polityki bezpieczeństwa i Instrukcje Zarządzania Systemami Informatycznymi,
  • doradzam prawnie w zakresie stosowania regulaminów i polityk prywatności, a także w zakresie innych aspektów prawa odnoszących się do e-handlu (handlu w Internecie).