Ochrona danych osobowych, zgłoszenia do GIODO

Oferuję konsultacje, przeprowadzenie audytów, przygotowanie i wdrożenie dokumentacji ochrony danych osobowych w firmie, sklepie internetowym, a także w portalach i aplikacjach.

INFORMACJA: Od 25 maja 2018 roku firmy i instytucje stosować się muszą w zakresie danych osobowych do RODO <- zobacz szczegóły

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku, każdy podmiot przetwarzający dane osobowe jest zobowiązany przygotować oraz wdrożyć dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych.

Oferuję pomoc w zakresie przygotowania i wdrożenia dokumentów na potrzeby przetwarzania danych osobowych w firmach, sklepach internetowych, portalach i aplikacjach.

Ochrona danych osobowych, zgłoszenie do GIODO

Zapewniam konsultacje, wsparcie merytoryczne, a także przygotowanie dokumentów:

  • Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych
  • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
  • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
  • Oświadczenia dotyczące właściwej realizacji przepisów u.o.d.o.
  • Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
  • Dokumentacja pracownicza, m.in. dodatkowy zakres obowiązków pracownika przetwarzającego dane osobowe
  • Wnioski rejestracyjne zbiorów danych osobowych
  • Inne dokumenty i formularze związane z przetwarzaniem danych osobowych, m.in. klauzule informacyjne, klauzule zgód, powołanie na stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji itp.