Sprawozdanie finansowe spółki do KRS za 2015 rok

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowo-księgowego do KRS obejmuje zarządy spółek kapitałowych, a także wspólników prowadzących sprawy w spółkach osobowych.

Poniżej znajdą Państwo szereg wskazówek dotyczących procedury składania sprawozdania spółki do KRS. Wszystkim zainteresowanym oferuję również pomoc w tym zakresie – zarówno doradztwo jak i sporządzenie, i złożenie wniosków w sądzie.

Zapraszam do kontaktu ➜

Jakie dokumenty należy złożyć w KRS?

  1. Formularz KRS-Z30 ,
  2. Roczne sprawozdanie finansowe,
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności,
  4. Protokół zgromadzenia wspólników,
  5. Oświadczenie o dniu kończącym rok obrotowy,
  6. Dowód uiszczenia opłaty sądowej (40 zł) i opłaty za ogłoszenie w MSiG (100 zł),
  7. Opcjonalnie opinia biegłego rewidenta,

Dokumenty te powinny zostać złożone do sądu w oryginałach lub odpisach poświadczonych urzędowo (przez notariusza), nie później niż 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Od 15 stycznia 2015 roku obowiązują nowe wersje formularzy do KRS i zawierają one miejsce na zamieszczenie informacji o dniu kończącym rok obrotowy.

Więcej informacji

Po więcej szczegółowych informacji zapraszam do artykułu mojego autorstwa (kliknij aby przeczytać).