Zmiany w działalności sklepów internetowych od 01.01.2021 r.

W związku z nowymi przepisami, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. poszerzony został zakres uprawnień osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, która nie ma dla nich charakteru zawodowego.

Nowelizacja została zawarta w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Stan prawny obowiązujący do 31.12.2020 r.

Do czasu wejścia w życie nowych przepisów sytuacja wyglądała następująco: konsument tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w przypadku umowy zawieranej na odległość, mógł odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny odstąpienia. 

Uprawnienie to w żadnym razie nie przysługiwało przedsiębiorcy.

Prawo odstąpienia rozszerzone na niektórych przedsiębiorców

Od 01.01.2021 r. uprawnienie to będzie przysługiwać również przedsiębiorcy, który dokonuje wprawdzie zakupu „na firmę”, ale zakup nie ma dla niego charakteru zawodowego (mimo, że zażąda faktury przy dokonywaniu zakupu).

Tytułem przykładu, jeżeli firma informatyczna dokonuje zakupu ręczników papierowych, przysługiwać jej będzie prawo odstąpienia od umowy ponieważ ten zakup nie ma charakteru zawodowego. Firma ta nie zajmuje się bowiem produkcją i dystrybucją ręczników papierowych.

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w sytuacji gdyby ręczniki papierowe kupił by przedsiębiorca, który, w zakresie swojej działalności, sprzedaje ręczniki papierowe. Zakup ten ma bowiem dla niego charakter zawodowy, zatem prawo do odstąpienia od umowy nie przysługiwałoby mu.

Zmiany w Regulaminach

Do tej pory, w Regulaminach sklepów internetowych bardzo często znajdowały się zapisy różnicujące prawa konsumentów i przedsiębiorców. Tym ostatnim często odmawiano prawa odstąpienia od umowy zawieranej na odległość w terminie 14 dni bez podawania przyczyny odstąpienia. . Do 31.12.2020 r. było to uzasadnione prawnie.

Obecnie postanowienia te powinne zostać rozszerzone również na przedsiębiorców, którzy dokonują zakupu niezawodowego.