Czy sklep internetowy musi mieć regulamin?

Nie każdy sprzedawca o tym wie, ale przed założeniem sklepu internetowego powinien przygotować Regulamin sklepu. Poniżej kilka słów na temat tego, skąd taki obowiązek wynika oraz co taki Regulamin powinien zawierać.

Regulamin sklepu internetowego = umowa

Prowadząc sklep internetowy jego właściciel nie podpisuje z każdym kupującym odrębnej umowy. Taką funkcję pełni właśnie Regulamin. Jest to dokument, który określa zasady na jakich można w konkretnym sklepie dokonywać zakupów (m.in. to jakie wymogi techniczne muszą być spełnione  aby Użytkownik mógł dokonać zakupu), ale także definiuje prawa i obowiązki zarówno kupującego jak i sprzedającego (kiedy transakcja jest skuteczna, jak wygląda reklamacja itd.).

Właściwie stworzony regulamin pozwala właścicielowi sklepu internetowego wywiązać się z nakładanych na niego przepisami prawa obowiązków (chodzi przede wszystkim o obowiązek informacyjny).

Obowiązek taki wynika z ustawy o prawach konsumenta (art. 12), a także ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 8). Klient przed sfinalizowaniem transakcji musi zapoznać się z treścią Regulaminu i ją zaakceptować.

Co musi zawierać regulamin?

Regulamin sklepu internetowego musi zawierać następujące elementy:

  1. informacja o sprzedawcy (pełną nazwę firmy, adres siedziby, NIP, REGON, dane kontaktowe),
  2. rodzaj i zakres usług do jakich świadczenia sklep (sprzedawca) się zobowiązuje,
  3. warunki na jakich może dojść do transakcji (chodzi przede wszystkim o posiadanie przez kupującego środków technicznych, które umożliwią mu współpracę z systemem teleinformatycznym z którego korzysta sprzedawca oraz zapewnienie klienta, że treści, które zostaną mu udostępnione są zgodne z prawem,
  4. sposób płatności i dostawy, a także sposób i termin w jakim kupujący może odstąpić od umowy i uzasadnienie wyjątków, kiedy nie może tego uczynić,
  5. warunki i sposób składania reklamacji.

Regulamin nie może też zawierać tzw. klauzul niedozwolonych tj. zapisów, które rażąco naruszają interes konsumenta (np. zapis, że reklamacja będzie uwzględniona tylko jeśli produkt zostanie odesłany w oryginalnym opakowaniu.)

Pamiętać też należy, że raz stworzony Regulamin trzeba aktualizować i udostępniać klientowi na każde jego żądanie. (W praktyce na stronach e-sklepów znajduje się odnośnik do tego dokumentu.)

Co grozi za brak Regulaminu w sklepie internetowym?

Nie posiadanie Regulaminu wiąże się z tym, że trzeba tłumaczyć klientowi wszystkie niejasności, które mogą wyniknąć podczas transakcji. A to może zaburzyć funkcjonowanie sklepu.

Klient, który nie zostanie rzetelnie i właściwie poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach może złożyć zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK wszczyna wtedy postępowanie w wyniku którego może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 10% zysków za poprzedni rok.