Czy adres IP komputera jest daną osobową?

Często spotykam się z pytaniami, czy adres IP komputera jest daną osobową? Sprawa nie jest tak prosta, jakby się wydawało, ponieważ odpowiedź na pytanie zależy od konkretnych okoliczności, w jakich dany adres IP jest wykorzystywany.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, które umożliwiają określenie jej tożsamości, zidentyfikowanie.

Powyższa definicja sprawia, że przypisanie określonej danej osobowej nastręcza wiele trudności jednakże odmienne podejście zmarginalizowałoby znaczenie ustawy i nie odpowiadałoby wyznaczonej jej funkcji. Nie harmonizowałoby poza tym z innymi zawartymi w ustawie rozwiązaniami, m.in. tymi, które spod działania ustawowych uregulowań wyłączają, w mniejszym lub szerszym zakresie, tylko wymienione kategorie danych.

W aspekcie w/w definicji wydaje się na pierwszy rzut oka, że adres IP nie jest daną osobową. Sprawa jednak nie jest taka prosta.

Adres IP jest daną osobową tylko wtedy…

Dostawcy usług internetowych oraz administratorzy lokalnych sieci mogą zidentyfikować swoich użytkowników na podstawie adresu IP w przypadkach, gdy jest on na stałe lub na dłuższy okres czasu przypisany do konkretnego urządzenia i tym samym do konkretnego użytkownika.

W innych sytuacjach, na przykład w kafejkach internetowych, gdzie z jednego IP może korzystać kilkadziesiąt osób, nie można mówić o adresie IP jako o danej osobowej.

Reasumując, adres IP komputera jest daną osobową tylko wtedy, gdy jest przypisany do jednego komputera (użytkownika) na stałe bądź na dłuższy okres czasu, a dostawcy Internetu są w stanie takiego użytkownika zidentyfikować.