Jak założyć fundację? vol. 1

Załóżmy, że pewien rodzaj działalności pożytku publicznego stał się dla Ciebie wyjątkowo ważny i w związku z tym chcesz wraz z innymi zainteresowanymi założyć Fundację.

Od pomysłu na to by powstała fundacja, do chwili rozpoczęcia przez nią działalności, konieczne jest jeszcze przeprowadzenie kilku niezbędnych formalności. Są one niezbędne, by fundacja mogła uzyskać osobowość prawną i funkcjonować w obrocie prawnym. Najpierw przyjrzyjmy się temu, kto w ogóle może powołać Fundację oraz w jaki sposób można to zrobić.

Kto może powołać Fundację?

Fundację może powołać zarówno osoba fizyczna jak i  osoba prawna. Fundator może być jeden, a może być ich także kilku np. może powstać Fundacja, której Fundatorami będzie kilka osób fizycznych, kilka osób prawnych lub grupa składająca się z jednych i drugich. Nic nie stoi również na przeszkodzie by Fundator (lub fundatorzy) wyznaczyli inną osobę do tego aby powołała Fundację w ich imieniu (Uwaga! Tu będzie konieczne pełnomocnictwo do dokonania tej czynności w formie aktu notarialnego).

Fundatorem może zostać zarówno obywatel polski jak i cudzoziemiec.

Jak utworzyć Fundację?

Do powstania fundacji i rozpoczęcia prowadzenia przez nią działalności konieczne są następujące czynności:

  1. Ustanowienie aktu fundacyjnego i ustalenie w nim wysokości funduszu założycielskiego i celów fundacji,
  2. Opracowanie statutu fundacji, czyli dokumentu określającego organizację i sposób działania fundacji,
  3. Zarejestrowanie fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Dwa pierwsze kroki są w gestii fundatora (może on wyznaczyć pełnomocnika). Ostatnie zadanie, czyli wpis do KRS, należy do sądu, z tym, że oczywiście odpowiednie wnioski do sądu składają fundatorzy lub ewentualnie Zarząd.

Poszczególne kroki opisuję w moich kolejnych wpisach, do których przeczytania serdecznie zapraszam!