Konsument może sprawdzić towar zakupiony przez internet

W myśl art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 10 dni. W takim wypadku zgodnie z przepisami umowa zawarta na odległość uważana jest za niebyłą. W takiej sytuacji to co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach tzw. zwykłego zarządu.

Zwykły zarząd

Prezes UOKiK w jednej ze swych decyzji uznał, iż w ramach pojęcia zwykłego zarządu mieści się prawo do używania rzeczy, przez co rozumie się, że konsument ma prawo otworzyć opakowanie, przymierzyć rzecz lub w inny sposób sprawdzić jej funkcjonalność.

Jeżeli w następstwie używania rzeczy dojdzie do jej uszkodzenia, które stanowi przekroczenie granicy zwykłego zarządu rzeczą, kupującemu w dalszym ciągu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy, natomiast sprzedający będzie miał możliwość dochodzenia od kupującego stosownego odszkodowania. Jest to niekorzystne dla sprzedawcy bowiem w takiej sytuacji musi wykazywać przesłanki tej odpowiedzialności w tym winę.

Nowa ustawa o prawach konsumenta

W nowym projekcie ustawy z dnia 20 września 2013 roku o prawach konsumenta w sposób bardziej korzystny dla przedsiębiorcy uregulowano uprawnienia konsumenta w razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Konsument będzie ponosił wobec przedsiębiorcy odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy powstałej w wyniku korzystania z niej w sposób inny niż niezbędny do zbadania funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.