UOKiK nakłada karę na Deichmann-Obuwie Sp. z o. o.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał Deichmann-Obuwie Sp. z o. o. za posiadanie w Regulaminie swojego sklepu internetowego klauzul niedozowlonych. Kara pieniężna, która została nałożona na sklep to 288.771,00 zł. Sprawa nie jest jeszcze zamknięta ponieważ Spółka złożyła odwołanie do sądu.

Niedopuszczalny zwrot towaru

Niedopuszczalne postanowienie jakie Deichmann narzucił w swoim Regulaminie polegało na ograniczeniu możliwości zwrotu zakupionego towaru tylko do sytuacji, gdy towar będzie kompletny, bez uszkodzeń oraz bez widocznych śladów użytkowania.

Zdaniem UOKiKu klient dokonujący zakupu przez internet ma prawo sprawdzić produkt po jego dostarczeniu w zakresie szeroko pojętego zwykłego zarządu. W takiej sytuacji nie powinien utracić przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy.

Niemiarodajne zdjęcia towaru

Sklep, wskazywał, w treści swojego Regulaminu, że wyłącza swoją odpowiedzialność za niezgodność zdjęć towarów uwidocznionych na stronie internetowej z ich rzeczywistym wyglądem.

UOKiK stwierdził, że na podstawie tego postanowienia klient sklepu może odnieść mylne wrażenie, że nie przysługuje mu prawo do reklamacji, w związku z czym, w sytuacji zakupu niezgodnego z umową obuwia, będzie się obawiał zgłosić przedsiębiorcy swoje roszczenia. Powyższe postanowienie może także służyć przedsiębiorcy do odrzucania reklamacji konsumentów.

Informacje dostępne na stronie www

Urząd miał również zastrzeżenia do regulaminu sklepu w zakresie dotyczącym ujawnianych przez sklep informacji. Sklep wskazał bowiem, iż nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność, poprawność, jakość i kompletność.

UOKiK wskazał, że sklep nie ma prawa wprowadzać klientów w błąd co do przysługujących im uprawnień dotyczących ich ewentualnych roszczeń w sytuacji gdy zamówiony towar nie będzie zgodny z umową.